Çdo njeri ka dy melekë të cilët e ruajnë

All-llahu i Madhërishëm thotë: “Për të është njësoj (në dijen e Tij) si ai që fsheh prej jush thënien, si ai që e shpreh haptazi, si ai që vepron fshehtas natën (në errësirë të natës) dhe si ai që vepron haptazi ditën. Ai (njeri) ka përcjellës një pas një, para tij dhe prapa tij, që …

Shpërblimi për atë që mbjellë pemë!

Janë përcjellë shumë hadithe, që e nxisin njeriun të merret me këtë punë. Prej këtyre haditheve mund të përmendim hadithin, që gjëndet në të dy librat e saktë, ku Profeti (alejhi selam) thotë: “Çdo musliman që mbjellë apo lëron diçka dhe prej saj ushqehen shpendët, njerëzit apo kafshët, për çdo gjë atij do t’i quhet …

Përgjigja më interesante e sahabëve në pyetjen e Pejgamberit alejhi selam…!?

Përgjigja më interesante e sahabëve në pyetjen e Pejgamberit alejhi selam…!? A dini se cila ishte përgjigja më interesante e sahabëve në pyetjen e Pejgamberit salAllahu alejhi we selam, që për kuriozitet dhe nxitje ua parashtroi atyre.Një herë Pejgamberi salAllahu alejhi we selam kishte parashtruar një pyetje para sahabëve (shokëve të tij) e që ishte: …

Të ndryshuarit e së keqes me zemër

Transmetohet nga Ebij Seijd elhuderij se ka thënë: “Kam dëgjuar, Pejgamberin salallahu alejhi ue selem duke thënë: “Kush sheh nga ju ndonjë te keqe, le ta ndryshojë me dorën e tij. E, nëse nuk mundet, me gjuhën e tij; e nëse nuk mundet, me zemrën e tij, e ky është imani më i dobët.” Shënon …

Katër gjëra e bëjnë jetën e njeriut të lumtur (në këtë botë)

Sad ibn Ebi Uekasi (Allahu qoftë i kënaqur me të!) transmeton se Profeti (alejhi selam) ka thënë: “Katër gjëra përbëjnë lumturinë (në këtë botë): gruaja e ndershme, shtëpia e gjerë, fqinji i mirë dhe mjeti i rehatshëm i udhëtimit. Ndërsa katër gjëra të tjera përbëjnë fatkeqësinë: fqinji i keq, gruaja e pandershme, banesa e ngushtë …

Mjeksia nuk e shëroi,por u shërua!

Në një dhomë me tre shtretër te bardhe një njeri me vetëdije te humbur qëndronte aty në mes duke mos ndier fare aparatet e frymëmarrjes, të të rrahurave të zemrës dhe aparatet tjera te mjekësisë.Plot një vit duke mos munguar as edhe një dite te vetme, këtë te sëmurë e vizitonte një grua me një …

Duaja Që Bënte Profeti Alejhi Selam Për Këtë Botë

Percjell Tirmidhiu nga Ibn Umeri – radijallahu anhu – se Profeti – alejhi selam – ka thene: “… Te lutem o Allah, mos e bej dynjane preokupimin tim kryesor!…” Ne kete hadith te sakte Profeti alejhi selam tregon qe lejohet per muslimanin te preokupohet per ceshtje te dynjase, por jo qe ajo te jete primare …

SubhanAllah Shkenca E Vërtetoi Këtë Që E Tha Aliu

Një grup çifutësh kishin dashur të provokojnë Aliun r.a.. Andaj në një moment kur Aliu ishte bërë gati që njerëzve t’ua falë namazin, çifuti deshi ta pyes Aliun r.a. me një pyetje të rëndë para se të dalë imam me qëllim që të mos jetë i qetë në namazin e tij. Anadaj erdhi te Aliu …