home Uncategorized A e dini sa i thellë është Xhehennemi ?

A e dini sa i thellë është Xhehennemi ?

A e dini sa i thellë është Xhehennemi?Transmetuesi më i madh i haditheve, sahabiu i ndershëm, Ebu Hurejre, r.a. na njofton:

“Një ditë, tek sa ishim bashkë me Muhamedin a.s., u dëgjua një zhurmë, sikur binte diçka nga lartësia. I Dërguari i Zotit na pyeti: E dini se ç’është kjo? I thamë: Këtë më së miri e di Allahu xh.sh. dhe Pejgamberi i Tij, s.a.v.s. Ai tha: Ky është një gurë që është hedhur në Xhehennem para shtatëdhjetë vitesh dhe ky ka vazhduar të rrokulliset nëpër zjarr…ë deri në këto çaste, deri sa të bie në fundin e tij.”

(Hadithin e shënon Imam Muslimi)

Allahu na ruajttë nga dënimi i tij!