home HADITHE Duaja para gjumit

Duaja para gjumit


Muhammedi alejhiselam thotë: “Kur të shtrihet dikush në shtratin e tij le të mbështillet mirë, sepse askush nuk e di se çka mund t’i ndodhë në gjumë, pastaj le të thotë:
BISMIKE RABBI VED’ATU XHENBI VE BIKE

ERFE’UHU, IN EMSEKTE NEFSI FERHAMHA VE

IN ERSELTEHA FAHFADHHA BIMA TAHFEDHU

BIHI `IBADEKES-SALIHIN.
[“Me emrin Tënd o Zoti im shtrihem dhe me emrin Tënd ngrihem. Nëse ma merr shpirtin mëshiroje e nëse e kthen, mbroje me atë që i mbron robërit e tu të mirë”.] (Buhariu dhe Muslimi nga Ebu Hurejre).