home HADITHE, KËSHILLA ISLAME Kush e thotë këtë dua katër herë, Allahu do ta shpëtojë atë ditë nga Zjarri.”

Kush e thotë këtë dua katër herë, Allahu do ta shpëtojë atë ditë nga Zjarri.”


175 shkaqe per te hyre ne Xhenet.

Shkaku i tetë: Ai që dëshiron të shpëtojë nga zjarri.

Ka thënë Profeti alejhi selam: Ai i cili thotë në mëngjes:

Të lutem o Allah! Unë u gdhiva, dëshmoj për Ty dhe mbajtësit e Arshit Tënd, melekët e Tu dhe të gjitha krijesat e Tua, se vërtetë Ti je Allahu i Vetëm dhe i Pashok dhe dëshmoj se Muhamedi (alejhi selam) është robi dhe i dërguari Yt.
Kush e thotë këtë dua katër herë, Allahu do ta shpëtojë atë ditë nga Zjarri.”

(Ebu Daudi)