home HADITHE Kaq i duhet gruas muslimane të hyjë në Xhenet!

Kaq i duhet gruas muslimane të hyjë në Xhenet!


Kaq i duhet gruas muslimane të hyjë në Xhenet!
Pejgamberi alejhi selam ka thënë: “ Kur gruja muslimane i fal 5 kohët,e agjëron Ramazanin,e ruan nderin dhe e dëgjon burrin,do t’i thuhet: Hyn në Xhennet nga cila portë që dëshiron”…

Pejgamberi alejhi selam ka thënë: “ Kur gruja muslimane i fal 5 kohët,e agjëron Ramazanin,e ruan nderin dhe e dëgjon burrin,do t’i thuhet: Hyn në Xhennet nga cila portë që dëshiron”…

Shpërndaje