home Keshilla Islame Një lutje e rëndësishme që duhet ta mësojmë

Një lutje e rëndësishme që duhet ta mësojmë

Një lutje e rëndësishme që duhet ta mësojmëPërcillet se profeti Muhamed alejhi selam një herë tha:
“ O Shedad bin Eus kur të shikosh njerëzit të grumbullojnë flori dhe argjend, ti grumbullo si pasurinë tënde këto fjalë: ‘ O Allah, unë të lutem Ty për: Qëndrueshmëri në fe
Vendosmëri në udhëzim
Të kërkoj Ty shkaqet që me to më mëshiron mua
Të kërkoj Ty shkaqet që me to më fal mua
Të kërkoj Ty falenderimin për mirësinë Tënde
Të kërkoj Ty adhurmin e mirë
Të kërkoj Ty një zemër të shëndoshë
Gjuhë të sinqertë
Të kërkoj Ty ato mirësi që njeh
Të kërkoj mbrojtje Ty nga e keqja që njeh
Të kërkoj falje Ty për gjithçka që Ti di
Vërtet, Ti je Njohësi i fshehtësive!”
Sakëtsoi Albani në Silsiletu es sahiha, 3228
Shejh Bin Bazi ka porositur që kjo dua të mësohet përmendë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *