home Keshilla Islame Shembulli i besimtarit (të vërtetë) është…

Shembulli i besimtarit (të vërtetë) është…

Profeti, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin me të, ka thënë: “Shembulli i besimtarit (të vërtetë) është si shembulli i bletës, e cila nuk ha tjetër veçse të mirën dhe nuk jep veçse të mirën.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *