home Dita e Gjykimit SubhanAllah,këta janë njerzit që do ja kenë lakmi edhe profetët e deshmorët në Ditën e Gjykimit

SubhanAllah,këta janë njerzit që do ja kenë lakmi edhe profetët e deshmorët në Ditën e Gjykimit

SubhanAllah,këta janë njerzit që do ja kenë lakmi edhe profetët e deshmorët në Ditën e Gjykimit

Profeti (a.s) ka thënë: “Ditën e Gjykimit do të ketë njerëz, që janë ulur në podiume prej drite rreth Arshit të Allahut (xh.sh). Fytyrat e tyre do të jenë dritë. Nuk janë as profetë e as dëshmorë, por profetët dhe dëshmorët i kanë zili këta njerëz. Ata janë njerëz, që e kanë dashur njëri – tjetrin për hir të Allahut (xh.sh)”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *