home Dita e Fundit, Lutje A do t’i shkosh Allahut në Ditën e Gjykimit më një vepër ma të mirë?

A do t’i shkosh Allahut në Ditën e Gjykimit më një vepër ma të mirë?

A do t’i shkosh Allahut në Ditën e Gjykimit më një vepër ma të mirë?

A do t’i shkosh Allahut në Ditën e Gjykimit më një vepër ma të mirë? Profeti, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin me të, ka thënë: “Kush e thotë këtë lutje në mëngjes dhe në mbrëmje: subhanallahi ue bihamdihi njëqind herë, nuk vjen në Ditën e Kiametit ndokush me diçka më të mirë se ky, përveç atij i cili ka thënë si ky apo ka thënë më tepër.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *