PËRMIRËSOJI VEPRAT E TUA

PËRMIRËSOJI VEPRAT E TUA Mos harro… Ka mundësi që vetë me dorën tënde e vendos orën e dorës… dhe atë nga ti e largon trashëgimtari yt. Ka mundësi që ti vetë e mbyll derën e makinës tënde… dhe atë e çel punëtori i ndihmës së shpejtë. Ka mundësi që ti vetë i mbërthen pullat e …

Si ti shkundësh mëkatet si gjethet e pemës

Nga Enes ibn Maliku (Allahu qofte i kenaqur me te) përcillet të ketë thënë: “I Dërguari i Allahu (alejhi selam) kaloi pranë një peme të cilës i ishin tharë gjethet. Pasi e goditi atë me shkopin e tij dhe gjethet e saj u shkundën, ai tha: “Vërtetë, fjalët: elhamdulil-lah (lavdia dhe falënderimi janë për Allahun), …

Allahu ka pergatitur falje dhe shperblim te madh per keta njerez

Allahu Lartmadhëruar thotë: “Me të vërtetë që për muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtaret, të bindurit ndaj Allahut dhe të bindurat ndaj Allahut, të drejtët (të sinqertët) dhe të drejtat (të sinqertat), duruesit dhe durueset, të përulurit dhe të përulurat, mirëbërësit dhe mirëbërëset, agjëruesit dhe agjërueset, ruajtësit e nderit dhe ruajtëset e nderit, ata që …

MIRËSIA ÇDOHERË E JEP FRYTIN E SAJ

MIRËSIA ÇDOHERË E JEP FRYTIN E SAJ Rrëfehet për një mbret në të kaluarën se kishte vendosur që ti japë dhuratë 400 dinarë çdokujt që e thotë një fjalë të mirë. Kështu që një ditë mbreti del me ushtarët e vet nëpër qytet dhe e takon një bujk nëntëdhjetëvjeçar i cili ishte duke e mbjellë …

Lutje të mira Kur’anore

> Lutje të mira Kur’anore Lutje të mira Kur’anore – “Zoti ynë, ne i kemi bërë padrejtësi vetes sonë, nëse Ti nuk na fal dhe nuk na mëshiron, atëherë do të jemi prej të humburve”. (El-A’raf: 23) – “O Zot, më fal mua, prindërit e mi, çdo besimtar që hyn në shtëpinë time dhe çdo besimtar …