FOTO – Ja sa ishte i gjatë babai i njerëzimit ADEMI (alejhi selam) – Kliko dhe Lexo

Transmeton Ebu Hurejre se i dërguari I Zotit s.a.v.s. ka thënë: ”Zoti e krijoi Ademin (alejhi selam) të gjatë gjashtëdhjetë parakrahë.” Pra sipas këtij hadithi Ademi (alejhi selam) ka qenë përafersisht 30 metra i gjatë! Sot njerëzit zakonisht nuk janë të gjatë më shumë se 2 metra. (Foto ilustrim i një veshje që është bërë …

Kaq i duhet gruas muslimane të hyjë në Xhenet!

Kaq i duhet gruas muslimane të hyjë në Xhenet! Pejgamberi alejhi selam ka thënë: “ Kur gruja muslimane i fal 5 kohët,e agjëron Ramazanin,e ruan nderin dhe e dëgjon burrin,do t’i thuhet: Hyn në Xhennet nga cila portë që dëshiron”… Pejgamberi alejhi selam ka thënë: “ Kur gruja muslimane i fal 5 kohët,e agjëron Ramazanin,e …

Shëndetësia botërore e mbështet rrethprerjen (synetimin) si mjet për mbrojtjen nga AIDS

Shëndetësia botërore e mbështet rrethprerjen (synetimin) si mjet për mbrojtjen nga AIDS Organizata Ndërkombëtare e Shëndetësisë dhe Programet e Kombeve të Bashkuara për luftimin e AIDS kanë kërkuar përfshirjen e rrethprerjes (synetimit) të burrave në kuadër të strategjive të mbrojtjes nga sëmundja e bartjes së virusit të AIDS-it. ” Rekomandimet e ekspertëve ndërkombëtarë, të cilët …

Duaja para gjumit

Muhammedi alejhiselam thotë: “Kur të shtrihet dikush në shtratin e tij le të mbështillet mirë, sepse askush nuk e di se çka mund t’i ndodhë në gjumë, pastaj le të thotë: BISMIKE RABBI VED’ATU XHENBI VE BIKE ERFE’UHU, IN EMSEKTE NEFSI FERHAMHA VE IN ERSELTEHA FAHFADHHA BIMA TAHFEDHU BIHI `IBADEKES-SALIHIN. [“Me emrin Tënd o Zoti …

Këta janë burrat dhe gratë e xhenetit

Muhamedi sal-lAllahu alejhi ve sel-lem ka thenë: ”A doni t’ua tregojë burrat e xhennetit? I Dërguari është në Xhennet, deshmori është në Xhennet, i sinqerti është në xhennet, fëmija është në xhennet, njeriu që viziton një vëlla në pjesën tjetër të vendbanimit për hire të Allahut është në xhennet. A doni t’ua tregojë grate e …

Pejgamberi alejhi selam ka thënë:

Dërgo salavete I Dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, ka thënë: “Koprrac është ai, që kur përmendem nuk më dërgon salavate.” Sa herë e dëgjojmë emrin e të dërguarit, sal-Allahu alejhi ve selem, dhe nuk dërgojmë salave mbi atë, e dëgjojmë në ezan, në hadith… I Dërguari i Allahut, lavdia …