Është vërtetuar se muslimanët që e kanë bërë këtë lutje në çaste vështirësie dhe halli i ka liruar i madhi Zot! Mësoje lutjen!

Tregohet se Profeti i njerëzimit Muhammedi alejhi selam hyri në Xhami. Njerëzit nga dashuria e madhe që kishin për profetin Muhammed alejhi selam mezi e prisnin. I Dërguari i Zotit ju tha: – Do t’ju tregoj sot një lutje që pas çdo vështirësie që do të keni do të shpëtoni prej saj! Sa do e …

Shkencëtari i habitur me hadithin e Muhammedit (Alejhi Selam)

Shkencëtarët e kanë konfirmuar se, për të qenë fundi i jetës njerëzore i natyrshëm, plakja është mënyra më e mirë. Përndryshe, çdo tentim për ta zgjatur jetën e njeriut, duke i tejkaluar kështu kufijtë, mund të ketë vetëm pasoja shumë serioze, sikur që është kanceri. Përpos kësaj, ata thonë: “Çdo përpjekje për t’u bërë i …

Muhamedi alejhi selam ka thënë: Do të vijë një kohë

Omeri r.a. transmeton se i Dërguari i Allahut savs, ka thënë: “Do të vijë një kohë kur njerëzit do të kenë formë njerëzore, por zemrat do t’i kenë si të ujqërve të shkretëtirës. Do të shkaktojnë gjakderdhje, dhe nuk do të ngurrojnë nga e keqja që e bëjnë! Nëse ua jep besën për besnikëri – …

3 punët më të dashura për Allahun e Madhëruar

Puna më e dashur për Allahun është falja e namazit në kohën e tij. Transmetohet nga Abdullah ibën Mes’udi, Allahu qoftë i kënaqur me të, se ka thënë: “E kam pyetur Pejgamberin (sal-lAllahu alejhi ve sel-lem): Cila është puna më e dashur për Allahun? Pejgamberi (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) tha: “Falja …

Kur është njeriu më së afermi Allahut?

I Dërguari i Allahut (صلى الله عليه وسلم) thotë :“Njeriu është më së afërti me Allahun në errësirën e fundit të natës. Andaj, nëse ke mundësi të jesh prej atyre që e përmendin Allahun në këtë kohë, bëhu!” [Sahih Et-Tergib, 2/267]