Lexo dobitë e namazit në aspektin shkencor

Namazi dhe dobite e tij ne aspektin shkencor:” Celesi i xhennetit eshte namazi !Falu,pasi falja eshte sherim “… ” Namazi eshte shtylla e fese,kush e mban ate ka mbajtur fene dhe kush e shkaterron ate,ka shkaterruar fene “… —-Sipas një koncepti të dhënë nga Organizata e Kombeve të Bashkuara të Shëndetësisë me shëndet kuptojmë:Jo vetem …

E madhëroi Zotin përmes Matematikës!

Ebu Abdullah Muhammed Ibën Musa el–Havarizmi është lindur në Havarizëm (Hevi), në jug të detit Aral. Për fëmijërinë e tij dihet shumë pak, pos faktit që prindërit e tij u shpërngulën në jug të Bagdadit. Data e lindjes dhe vdekjes nuk janë të njohura, por dihet që përparoi gjatë qeverisjes së el-Me’munit në Bagdad, gjatë …

Pse nuk mendojmë sa duhet?

“Thuaj: “E kujt është toka dhe çdo gjë në të, nëse jeni prej atyre që e dinë?” Ata do të thonë: “E Allahut.” Atëherë thuaju: “Përse pra nuk mendoni?” Thuaj: “Kush është Zoti i shtatë qiejve dhe Zoti i Arshit të madh?” Ata do të thonë: “Allahu.” Thuaju: “E pse nuk frikësoheni pra?” Thuaj: “Në …

Shëndetësia botërore e mbështet rrethprerjen (synetimin) si mjet për mbrojtjen nga AIDS

Shëndetësia botërore e mbështet rrethprerjen (synetimin) si mjet për mbrojtjen nga AIDS Organizata Ndërkombëtare e Shëndetësisë dhe Programet e Kombeve të Bashkuara për luftimin e AIDS kanë kërkuar përfshirjen e rrethprerjes (synetimit) të burrave në kuadër të strategjive të mbrojtjes nga sëmundja e bartjes së virusit të AIDS-it. ” Rekomandimet e ekspertëve ndërkombëtarë, të cilët …

Shkëncëtari i njohur propozoi një metodë eleminimi të valëve elektromagënetike të ndodhura në trupin tonë ( Tv, Celularë, PC) por ai u habit kur pa se muslimanët këtë veprim e kryenin çdo ditë!

Shkëncëtari i njohur propozoi një metodë eleminimi të valëve elektromagënetike të ndodhura në trupin tonë ( Tv, Celularë, PC) por ai u habit kur pa se muslimanët këtë veprim e kryenin çdo ditë! M.I Me evolimin e teknologjisë jeta është ndërthurur në mënyrë të tillë që paisjet elektroinike të zenë një vend të rëndësishëm në …

Argumenti Kozmologjik,për Egzistencen e Zotit (lexo).

Fillimisht Allahu i Madhëruar thotë: “[Kur’an, 2:29] Surja: El-Bekare – (Lopa) Ajeti: Ai (All-llahu) është që për juve krijoi gjithçka ka në tokë, pastaj vullnetin e vet ia drejtoi qiellit dhe i bëri ata shtatë qiej. Ai është i Gjithëdijshmi për çdo gjë.” A ekziston Zoti? Apo është universi material gjithçka që është, ose ka …

Shkencëtarja shqiptare, vlerësim nga presidenti italian

Në ditët e kërkimit shkencor Egesta Lopçi mori ftesë nominale nga presidenti italian. Ajo ishte ftuar në presidencën italiane si një ndër personalitetet e mjekësisë që i ka dedikuar jetën zbulimeve ndaj tumoreve. Një shkencëtare myslimane nga Shkodra, Egesta Lopçi, është studiuese e avancuar e mjekësisë bërthamore. Së fundmi ajo është nderuar me një tjetër …

Qielli Kthyes! Dukuria e përmendur në Kur’an dhe e vërtetuar nga shkenca bashkëkohore!

Duke ju referuar titullit “ Qielli Kthyes” çdo njëri prej nesh me të drejtë ngreh pikëpyetjen se çfarë është kjo dukuri sepse nëse e vërejme qiellin ai nuk kthehet! Krijuesi i Gjithësisë thotë në Kur’anin famëlartë në ajetin e njëmbëdhjetë të sures Et-TARIK: “ Betohem në qiellin që kthen.” ( Et-Tarik11) Duke komentuar gjuhën origjinale …

Ja në cilin muaj vjen shpirti i bebes në barkun e nënës?

“Të bazuar në autoritetin e Abdullah ibn Mes’udit (r.a.), i cili thotë: Dëgjova Pejgamberin a.s. duke thënë: Me të vërtetë krijimi i secilit prej jush ka ndodhur në mitrën e nënës së tij, dyzet ditë si farë gjallëruese, mandej shndërrohet në gjak të ngjizur, që zgjat afërsisht po aq, mandej shndërrohet në një copë mishi …