Mjalti është shërues i çdo sëmundje për të cilën Allahu i Lartësuar ka treguar para 1400 viteve , tani në kohën më moderne binden edhe shkencëtarët

Mjalti është shërues i çdo sëmundje për të cilën Allahu i Lartësuar ka treguar para 1400 viteve , tani në kohën më moderne binden edhe shkencëtarët Allahu i lartësuar thotë: “Zoti yt i dha instikt bletës: Ndërto shtëpi nëpër male (kodra), nëpër pemë (drunj) dhe nëpër kulmet që ata (njerëzit) ndërtojnë. Pastaj ha nga të …

Cili është kuptimi i fjalës “La ilahe il-lAll-llah”?

Cili është kuptimi i fjalës “La ilahe il-lAll-llah”? D i fjalës “La ilahe il-lAll-llah” është: nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut. Allahu i Lartësuar thotë: “Kjo ngaqë Allahu është i Vërteti e çfarë ata adhurojnë përveç Tij është e kotë.”Surja Lukman, ajeti 30. Ka thënë Profeti sal-lAlahu alejhi ue sel-lem: “Kush …

ARRITJA E HAXHINJËVE KA ARRITUR NË 1.7 MILION NË ARABINË SAUDITE

Në Arabinë Saudite kanë mbërritur 1.7 milionë haxhinjNumri i muslimanëve të cilët kanë mbërritur në Arabinë Saudite për të kryer ritualin e sivjemë të haxhit ka mbëritur në 1.723.793, raporton Anadolu Agency (AA). “Përfundimisht me të dielën, numri i haxhinjve të cilët kanë arritur në Arabinë Saudite përmes rrugës ajrore është 1.620.592, ndërsa numri i …

VLERA E KËRKIM FALJES ( ISTIGFARIT )

1. Është adhurim, me të cilin i afrohesh Allahut!2. Është sebep për faljen e gjynaheve! Allahu thotë: “e u thashë: “Kërkoni falje nga Zoti juaj, i Cili është Falës i madh”. Nuh 10. 3. Është sebep për zbritjen e shiut! Allahu thotë: “që Ai t’ju dërgojë shi të bollshëm”. Nuh 11. 4. Është sebep për …

Vetëtima ,shkenca dhe thënia Profetit alejhi selam

Në hadithin e kalimit mbi urën e Siratit, ky hadith konsiderohet prej haditheve në të cilat manifestohet mrekullia shkencore. Ky hadith është fjala e të Dërguarit, paqja e Zotit qoftë mbi të:“A nuk e ke parë vetëtimën se si e shpërndan dritën dhe sa hap e mbyll sytë, ajo kthehet(Muslimi) ,për faktin se është vërtetuar …

Vetëtima ,shkenca dhe thënia Profetit alejhi selam

Në hadithin e kalimit mbi urën e Siratit, ky hadith konsiderohet prej haditheve në të cilat manifestohet mrekullia shkencore. Ky hadith është fjala e të Dërguarit, paqja e Zotit qoftë mbi të:“A nuk e ke parë vetëtimën se si e shpërndan dritën dhe sa hap e mbyll sytë, ajo kthehet(Muslimi) ,për faktin se është vërtetuar …

A e dini sa i thellë është Xhehennemi ?

A e dini sa i thellë është Xhehennemi?Transmetuesi më i madh i haditheve, sahabiu i ndershëm, Ebu Hurejre, r.a. na njofton: “Një ditë, tek sa ishim bashkë me Muhamedin a.s., u dëgjua një zhurmë, sikur binte diçka nga lartësia. I Dërguari i Zotit na pyeti: E dini se ç’është kjo? I thamë: Këtë më së …

Pamje nga Xheneti

“Ata të cilët besuan dhe bënë vepra të mira, do të jenë në kopshtet e xheneteve dhe ata kanë te Zoti i tyre çfarë të dëshirojnë; e kjo është ajo dhuntia e madhe.” (Esh-shura, 22)Allahu ka përgatitur në Xhenet për robërit e Tij të mirë atë çka syri s’e ka parë, veshi s’e ka dëgjuar …