Nxito drejt martesës

Këshilloj që njeriu të nxitoj drejt martesës, përderisa ka mundësi për një gjë të tillë, ngaqë në martesë ka dobi të shumta.Ndërsa, ngurrimi i disa njerëzve për të mos u martuar nga frika se do të përballen me probleme ekonomike, apo shpirtërore, apo shoqërore, e gjithë kjo është vetëm një gjë imagjinare, të cilën e …

Kur ta lutni Allahun, luteni për el-Firdeus

Në Sahi, është shënuar se Pejgamberi alejhi selam ka thënë:“Kur ta lutni Allahun, luteni për el-Firdeus, sepse kjo është pjesa e mesme dhe më e larta e xhenetit. Prej tij burojnë lumenjtë e xhenetit dhe mbi të është Froni [Arshi] i më të mëshirshmit ​

Këto dy sure kanë një ndikim të habitshëm në mbrojtjen e Allahut të Lartësuar për largimin e shejtanit dhe mbrojtjes prej tij

Leximi i dy sureve (Felekun dhe Nas), këto dy sure kanë një ndikim të habitshëm në mbrojtjen e Allahut të Lartësuar për largimin e shejtanit dhe mbrojtjes prej tij.Prandaj Pejgamberi -salallahu alejhi ue selem- ka thënë: “Nuk mbrohet ndokush që kërkon mbrojtje më mirë se sa me këto dy sure ”, si dhe e përmendëm …

Sure Jasin – Ilac i mrekullueshem kunder harreses

Transmeton Ibn Hisham ne biografine e tij :Ndersa Ibn Abbas po u mesonte nxenesve ne xhamine e tij dhe njerezit ishin te perqendruar te ai , kur futet nje djale shume i piset, i shkaterruar ne rroba, bertiste me ze te larte dhe nuk kuptohej se cfare thoshte… e njohen njerezit dhe u perpoqen ta …

Tesbih dova (Ajetul kursija) (Arabisht ,shqip)

All-llahu La Ilahe il-la huvel-Hajjul-Kajjumu, la te’hudhuhu sinetun ve la nevmun, lehu ma fis-semavati ve ma fil-erdi, men dhel-ledhi jeshfe’u indehu il-la bi idhnihi, ja’lemu ma bejne ejdihim ve ma halfehum ve la juhitune bi shej’in min ilmihi il-la bima shae vesi’a Kursijjuhus-semavati vel-erda, ve la jeuduhu hifdhuhuma ve huvel-Alijjul-Adhim (Pas çdo namazi farz)Allahu është …

Lutja e atij që e ka goditur fatkeqësia dhe sprova është

Në sunenin e Ebu Daudit transmetohet nga Ebu Bekrate se Profeti alejhi selam ka thënë: “Lutja e atij që e ka goditur fatkeqësia dhe sprova është:All-llahum-me O i Adhuruari im! rahmeteke erxhu në mëshirën tënde shpresoj fe la tekilni ila nefsi mos më lër të mbështetem në veten time tarfete ajnin! as sa një pulitje …

Leximi i sures el-Mulk mbron nga dënimi në varr

Leximi i sures el-Mulk mbron nga dënimi në varrThuhet se leximi i sures el-Mulk gjatë natës e mbron njeriun nga dënimi në varr. A mund te arrihet kjo, nëse kjo sure lexohet gjatë ditës? Surja el-Mulk është një ndër suret më madhështore në Kur’an, të cilën inkurajohemi ta lexojmë shpesh, dhe ka transmetime ku thuhet …

Duaja e Rrizkut Furnizimit

All-llahummeftah lena ebvabe rahmetike ve sehhil lena ebvabe rizkik.O Zot, na hap dyert e mëshirës Tënde dhe na lehtëso dyert e nafakës Tënde! All-lahummehdini li ahsenil-ahlaki la jehdi li ahseniha il-la ente vasfir anni sejjieha la jesrifu anni sejjieha il-la ent. O Zot, më udhëzo me mrekullitë në të mëdha, ngase në mrekullitë më të …

Disa lutje nga Kurani Famëlartë

Lutjet nga Kur’ani :– “Zoti ynë, ne i kemi bërë padrejtësi vetes sonë, nëse Ti nuk na fal dhe nuk na mëshiron, atëherë do të jemi prej të humburve”. (El-A’raf: 23) – “O Zot, më fal mua, prindërit e mi, çdo besimtar që hyn në shtëpinë time dhe çdo besimtar dhe besimtare”. (Nuh: 28) – …