Ai që thotë gjatë ditës shtatë herë

Dërguari i All-llahut, Muhammedi (sal-lAll-llahu ‘alejhi ues-sel-lem) ka thënë:Ai që thotë gjatë ditës shtatë herë: All-llahumme inni es’elukel-Xhenneh, ue e’udhu bike minen-nar. (O All-llahu im, kërkoj prej Teje Xhennetin dhe kërkoj mbrojtjen Tënde nga zjarri) …atëherë Xhenneti lëvizë dhe thotë: O Zot, bëje prej banorëve të mi. …ndërsa Xhehennemi thotë: O Zot, mos e bjer …

Dhjetë shkaqe që robi mund të ruhet me to prej shejtanit

Njeriu mbrohet nga shejtani, dhe e largon sherrin e tij si dhe ruhet prej tij duke plotësuar dhjetë shkaqe:1- Duke i kërkuar mbrojtje Allahut prej shejtanit. Allahu i Lartësuar thotë: “ E nëse të ngacmon ndonjë cytje prej shejtanit kërko mbrojtje nga Allahu, vërtetë Ai është Dëgjues, i Ditur”. Transmetohet në sahihun e Buhariut nga …

NJERIU QË I LUTEJ ALLAHUT NË QABE

Dr. Muhamed Hasani rrëfen dhe thotë:Isha duke u futur në brendësi të Bejtul Haramit (Qabesë) dhe ajo që ma tërhoqi vëmendjen ishte një Jemenas, i cili kishte ngritur duart dhe i lutej Allahut. Ai i lutej Allahut me një frikërespekt shumë të madh, me modesti e përulje të vërtetë dhe qante gjatë lutjes së tij. …

OPERACIONI I NJË HAFËZI TË KURANIT

Një mjek nga Kajro i ishte betuar Dr. Muhamed Hasanit duke i thënë:Shejh Muhamed, gjëja më e çuditshme që kam parë në jetën time është rasti i një hafëzit të Kuranit, i cili erdhi në spital për t’u operuar. Ai i kishte tejkaluar të gjashtëdhjetat, mjekra e tij ishte e thinjur, kurse fytyra i ndriçonte …

DYNJAJA ËSHTË TRI DITË

Dynjaja është tri ditë: E djeshma; e jetuam dhe më nuk kthehet! E sotmja; e jetojmë dhe nuk vazhdon gjithmonë! E nesërmja; nuk e dimë se ku do të jemi! Andaj fal dhe mëshiro dhe leja krijesat Krijuesit, unë dhe ti dhe ata një ditë do të shkojnë dhe nuk do të mbetemi në dynja …