A do të flenë banorët e Xhenetit?

Pyetje: Allahu ju faltë. A do të flenë banorët e Xhenetit? Dhe çfarë është domethënia e thënies së Tij, më të lartit: ʺVendbanimi më i mirë dhe vendet më të ndershme për prehje?ʺ Shejh Abdul‐Aziz ibn Abdullah er‐Raxhhi: Jo, ata sʹdo të flenë. Gjumi është vëllai i vdekjes, dhe në Xhenet nuk as gjumë e …

Këta janë burrat dhe gratë e xhenetit

Muhamedi sal-lAllahu alejhi ve sel-lem ka thenë: ”A doni t’ua tregojë burrat e xhennetit? I Dërguari është në Xhennet, deshmori është në Xhennet, i sinqerti është në xhennet, fëmija është në xhennet, njeriu që viziton një vëlla në pjesën tjetër të vendbanimit për hire të Allahut është në xhennet. A doni t’ua tregojë grate e …

Sa shkall ka Xheneti,dhe sa është largesia mes tyre?

Nga Ubadetu ibën Samitin radijAllahu anhu përcillet se Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ve sel-lem ka thënë: “Në Xhennet ka njëqind shkallë, largësia mes dy shkallëve të tij është sa largësia mes qiellit dhe tokës. Shkalla më e lartë e tij është Firdevsi, prej tij shpërthejnë katër lumenjtë e Xhennetit, mbi të (Firdevsin) qëndron Arshi-Froni (Allahut). E …

Shembull logjik për ekzistencën e Xhenetit

Shembull logjik për ekzistencën e XhenetitKur afrohet pranvera fshatari shkon e punon në arë dhe mbjell farërat. Ai mbjell farë të ndryshme në vende të ndryshme. Çdo njëra prej tyre, ashtu si një kufomë varroset, duke u mbuluar me dhe, pastaj zhduket.Dalëngadalë koha fillon dhe nxehet. Ara është si një kazan, dielli si një oxhak. …

Këtijë njeriu i është garantu Xheneti

Është transmetuar në Musnedin e Imam Ahmedit, se profeti ﷺ ka thënë: “Kush ka tri vajza të cilat i rrit, përkujdeset për to dhe i mëshiron, e ka të garantuar Xhenetin.” I thanë: Po të jenë dy? Tha: “Edhe po të jenë dy.” E nëse dikush nga të pranishmit do të thoshte: Po një? Ai …

Përse mëlçia e Balenës është ushqimi i parë i banorëve të Xhenetit

Pyetja: Përse mëlçia e balenës është ushqimi i parë i banorëve të Xhennetit? Kam dëgjuar për efektet pozitive të tij në pastrimin e stomakut. A është e vërtetë kjo? Mund të na jepni shpjegim për këtë, Zoti iu dhëntë të mira! Përgjigja: Falënderimet i takojnë All-llahut ndërsa përshëndetjet janë për Profetin, familjen, shokët dhe pasuesit …

KËRKOVA NGA ALLAHU XHENETIN … MË DHA DYNJANË!!

KËRKOVA NGA ALLAHU XHENETIN … MË DHA DYNJANË!! E cek njëri nga njerëzit e mirë, se: Kërkova nga Allahu urtësinë … më dha probleme që t’i zgjidhi! Kërkova nga Allahu durimin … më dha sprova që t’i përballoj! Kërkova nga Allahu fuqinë … më dha vështirësi që t’i tejkaloj! Kërkova nga Allahu sinqeritetin … më …

Ja ku do të jen njerzit e drej në Xhenet

Nga Abdull-llah ibni Amr ibni El-Asi radijAllahu anhu tregohet se Pejgamberi sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem. ka thënë:  “Njerëzit e drejtë tek All-llahu do të jenë në minbera prej nurit (dritës): ata persona që kanë gjykuar në mënyrë të drejtë, ata që ishin të drejtë në familjet e tyre, si dhe ata që janë të drejtë …