Dita e fundit në këtë botë

Israfili eshte meleku qe eshte krijuar vetem qe ti fryej Surit.Dhe qendron pran tij dhe pret urdherin e Allahut qe ti fryej Surit. I Derguari i Allahu alejhi selam thote: “Qe ne momentin qe Meleku Israfil eshte krijuar ai asnjehere nuk i ka mbyllur syte duke pare nga Arshi i Allahut qe ti japi leje …

Një lutje e rëndësishme që duhet ta mësojmë

Një lutje e rëndësishme që duhet ta mësojmëPërcillet se profeti Muhamed alejhi selam një herë tha: “ O Shedad bin Eus kur të shikosh njerëzit të grumbullojnë flori dhe argjend, ti grumbullo si pasurinë tënde këto fjalë: ‘ O Allah, unë të lutem Ty për: Qëndrueshmëri në fe Vendosmëri në udhëzim Të kërkoj Ty shkaqet …

O Allah na jep shërim që shëron çdo sëmundje!

Lutjet e shërimit Uthman ibën As eth-Thekafiu iu ankua Pejgamberit, sal-lallahu alejhi ve sel-lem, për dhimbjen që kishte në trup që nga dita që jam bërë musliman. Pejgamberi, sal-lallahu alejhi ve sel-lem, i tha:“Vëndo dorën në vendin ku të dhemb dhe thuaj: tre herë bismilah, pastaj shtatë herë thuaj:Eudhu bil-lahi ve kudretihi min sherri ma …

MOS U MËRZIT, ALLAHU ËSHTË ME TY

MOS U MËRZIT, ALLAHU ËSHTË ME TY (1) 1. Ilaçi më i mirë për qetësimin e dhembjeve: “Prandaj, përgëzoji të duruarit”. Bekare 155. 2. Nuk e qetëson zemrën e lodhur asgjë më shumë se dëgjimi i fjalëve të Allahut: “Ti nuk e di se pas kësaj Allahu mund të sjellë ndonjë rrethanë tjetër”. Talak 1. …

Ky është hadith madhështor

Rëndësia e thënies së të vërtetës Profeti alejhi selam ka thënë: “ Askënd nuk duhet ta pengojë autoriteti i të tjerëve për të thënë të vërtetën që di, apo e ka parë apo e ka dëgjuar!”Thotë shejh Albani: Në hadith tregohet për ndalimin e fshehjes së të vërtetës nga frika e njerëzve apo lakmia për …

Si të largosh urrejtjen dhe zilinë nga zemra

Nga një shok i Profetit (sal-lAllahu alejhi ue sel-lm) përcillet se i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë:“A t’ju tregoj për atë që e largon uehar-in (urrejtja/zilia) nga zemra: agjërimi i tre ditëve të çdo muaji.”(Nesāiu nr. 2385 dhe AbduRrezzāku nr. 7867.Shejh Albani e ka vlerësuar si të vërtetë në “Sahihul-Xhami’” nr. …

Si i keshillonte Profeti alejhi selam shoket e tij?

Ndodh kur dobia e disa ilaçeve të kthehet në dëm, kur shtohet doza e tyre. Edhe këshillat i përkasin të njëjtit rang, kur i kalojnë caqet (kufijtë) shkaktojnë velje dhe mërzi, për më tepër humbasin ndjesinë (e këshillës) dhe nuk përfitohet prej saj.✍ Në dy librat e saktë (Buhari, Muslim) përcillet se Abdullah bin Mesudi i …

Çdo njeri ka dy melekë të cilët e ruajnë

All-llahu i Madhërishëm thotë: “Për të është njësoj (në dijen e Tij) si ai që fsheh prej jush thënien, si ai që e shpreh haptazi, si ai që vepron fshehtas natën (në errësirë të natës) dhe si ai që vepron haptazi ditën. Ai (njeri) ka përcjellës një pas një, para tij dhe prapa tij, që …

Shpërblimi për atë që mbjellë pemë!

Janë përcjellë shumë hadithe, që e nxisin njeriun të merret me këtë punë. Prej këtyre haditheve mund të përmendim hadithin, që gjëndet në të dy librat e saktë, ku Profeti (alejhi selam) thotë: “Çdo musliman që mbjellë apo lëron diçka dhe prej saj ushqehen shpendët, njerëzit apo kafshët, për çdo gjë atij do t’i quhet …