SubhanAllah,këta janë njerzit që do ja kenë lakmi edhe profetët e deshmorët në Ditën e Gjykimit

SubhanAllah,këta janë njerzit që do ja kenë lakmi edhe profetët e deshmorët në Ditën e Gjykimit Profeti (a.s) ka thënë: “Ditën e Gjykimit do të ketë njerëz, që janë ulur në podiume prej drite rreth Arshit të Allahut (xh.sh). Fytyrat e tyre do të jenë dritë. Nuk janë as profetë e as dëshmorë, por profetët …

Dy gjëra i urren i biri i Ademit:

Profeti, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin me të, ka thënë: “Dy gjëra i urren i biri i Ademit. E urren vdekjen, e vdekja është më e mirë për të se sa fitneja (sprovat e ndryshme) dhe e urren pakësimin e pasurisë, e pasuria e paktë ka llogari të paktë!”

Ja pse duhet të flini me dyert mbyllur…

Dërguari i All-llahut sal-lAll-llahu alejhi ve sel-lem na urdhëroi që t’i ruajmë pasuritë tona nga shejtani duke i mbyllur dyert, duke i mbuluar enët dhe duke përmendur emrin e All-llahut; sepse këto i mbrojnë ato prej shejtanit. Transmeton Muslimi nga Xhabir Ibni Abdull-llahu radiAll-llahu anhu se Muhammedi sal-lAll-llahu alejhi ve sel-lem tha: “Mbyllni dyert, perrmendeni …

MOS E HARRO KËTË RREGULL NË JETË

MOS E HARRO KËTË RREGULL NË JETË Nëse e do pasurinë, mos e harro llogarinë. Nëse i do vilat dhe shtëpitë, mos i harro asnjëherë varrezat. Nëse i do gjynahet dhe mëkatet, mos e harro pendimin dhe kërkimfaljen. Nëse e do ndonjë krijesë, mos e harro Krijuesin. Nëse e do dynjanë, mos e harro ahiretin. …

PSE ALLAHU E FSHEHU KOHËN E VDEKJES?!

PSE ALLAHU E FSHEHU KOHËN E VDEKJES?! Allahu thotë: Agonia e vdekjes do ta sjellë të vërtetën (e jetës tjetër): ja, kjo është ajo së cilës përpiqeshe ti ikje.” (Kaf: 19) A e ke menduar ndonjëherë, se ku qëndron urtësia e Allahut nga fshehja e kohës së vdekjes? Dhe se pse nuk na është sqaruar …